studentské materiály, referáty...

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Investice (tvorba kapitálu)

- předpokládají obětování současné spotřeby v zájmu zvýšení budoucí spotřeby.
- sestávají se z budov, zařízení a zásob země.
- znamenají tvorbu nového kapitálu (pro ekonomy !!!)
- investice pro ekonomy neznamená používání peněz k nákupu
- GNP je sumou finálních produktů. Se spotřebními statky a službami do něho zahrnujeme hrubé investice.
Hrubé investice
- z investic nebylo odečteno znehodnocení kapitálu (množství kapitálu, který byl opotřebován)
- Př. všechny koupené stroje během roku, i když některé byly koupeny jen proto aby nahradily ty ve šrotu.
Čisté investice
= Hrubé investice - znehodnocení kapitálu
 ČISTÝ NÁRODNÍ PRODUKT (Net national product - NNP) =
= GNP - znehodnocení kapitálu
Vládní výdaje
- největší spotřebitel Vláda (kolektivní spotřeba)
- k toku spotřeby se přičtou všechny vládní výdaje na statky a služby
Transferové platby
- Do vládních výdajů započítaných do GNP nepatří transferové platby.
- platby jednotlivcům - pojištění, dávky v nezaměstnanosti …
Daně
- v toku spotřeby se daně nemusí brát v úvahu
- v nákladovém přístupu jsou obsaženy jak přímé tak i nepřímé daně.
Čisté vývozy
- rozdíl mezi vývozy a dovozy statků a služeb
- čisté vývozy se připočítávají do toku spotřeby

Produkční metoda Důchodová metoda
Složky GNP

+ Spotřeba (C)
+ Hrubé domácí investice (I)
+ Vládní výdaje (G) - Transferové platby (T)
+ Čisté vývozy (X)


= GNP
- Znehodnocení kapitálu
= NNP Výdělky nebo náklady jako zdroje GNP

+ Mzdy
+ Úrok, Renta a další důchody z vlastnictví
+ Nepřímé daně
+ Znehodnocení kapitálu
+ Zisky

= GNP
- Znehodnocení kapitálu
= NNP

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!