Archiv měsíce: Červen 2008

25. Kapitola: Aplikace PC v práci ekonoma podniku

osobní počítačInternetIntranetelektronická poštatextový editortabulkový systémdatabázový systémfinanční analýzamezipodnikové srovnávánífinanční plánefektivnost investicocenění podniku

23. Kapitola: Podniky s mezinárodní účastí

globalizace světového hospodářstvíintegraceinternacionalizace podnikových činností a její formyjoint venturekooperacenadnárodní podnikyzahraniční investice 24. Kapitola: Specifika podnikání, ekonomiky a managementu ve zdravotnictvístátní/privátní zdravotnické zařízenížádost o registracitechnické požadavkyhygienické požadavkypojištění zdravotnického zařízenímarketing ve zdravotnictvíkvalita ve zdravotnictvíosobní údajeekonomické aspekty

20. Kapitola: Podniky infrastruktury

infrastrukturadopravadopravceindividuální motorismusdoprava železničnídoprava silničnídoprava leteckádoprava vodnípoštapřirozený monopolpřepravcepřepravní trh sítěslužbysystémtelekomunikaceradiokomunikaceinternetzasílatelství

21. Kapitola: Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu

obchodobchodní podnikvnitřní obchodzahraniční obchodzprostředkovatelmaloobchodvelkoobchodsměnitelnost domácí měnyclopodnik cestovního ruchuvýnosynáklady a zisk obchodního podniku 22. Kapitola: Drobné podniky a živnostidrobný podnikživnostklasifikace drobných podnikatelůprávní formy drobného podnikánípřednosti malých firemnevýhody malých firempříčiny krachu

19. Kapitola: Bankovní podniky

bankyfinanční zprostředkováníemise bezhotovostních penězdvoustupňový bankovní systémcentrální bankakomerční bankyČeská národní bankauniverzální bankystavební spořitelnyhypoteční bankyspořitelní a úvěrní družstvainvestiční bankykapitálová přiměřenostbankovní produktúčelové úvěrykontokorentní úvěreskontní úvěrhypoteční úvěrakceptační úvěravalový úvěrbankovní zárukyfaktoringforfaitingvklady na viděnoutermínované vkladyúsporné vkladybankovní dluhopisybankovní převodyšekydokumentární kareditivdokumentární inkasoúvěrové...

17. Kapitola: Podnikové početnictví

finanční účetnictvívnitropodnikové účetnictvíkalkulaceúčetní nákladynáklady v kalkulacifunkce finančního účetnictvíobecně uznávané účetní zásady (GAAP)transakcezobrazující operace aktivapasivanákladyvýnosyklasifikace nákladůkalkulace nákladůrozpočet pevnýrozpočet variantníukazatelefinanční analýza

18. Kapitola: Specifika výrobních podniků

kusová výroba sériová výroba hromadná výroba průmyslová výroba průmysl těžební průmysl zpracovatelský řemeslo manufaktura velkovýroba lehký průmysl těžký průmysl prvovýroba druhovýroba výrobní proces energetika teplárenství plynárenství vodní hospodářství stavebnictví zemědělství rostlinná výroba živočišná výroba...

16. Kapitola: Investiční činnost

investicefinanční investicehmotné investicenehmotné investiceinvestiční projektinvestorvýnosycash flowpodniková diskontní míračistá současná hodnota investicedoba splacenívnitřní výnosové procentotržní přímkainvestiční variantainvestiční rizikomodel oceňování kapitálových aktiv – CAPMportfoliokoeficient beta

14. Kapitola: Personální práce

personální řízení firmyřízení lidských zdrojůzískávání a výběr pracovníkůhodnocení pracovníkůkolektivní vyjednávánímotivace pracovníkůmzdamzdový systém podnikutarifní systém mezdmzdové formymzdová diferenciacehodnocení prácečasová mzdaúkolová mzdaprémieúčast na hospodářském výsledkuESOPsociální program podniku

15. Kapitola: Financování podniku

financovánífinanční stabilitafaktor časurizikoleasingfactoringfinancování běžnéfinancování mimořádnésamofinancovánípracovní kapitáldoba obratu penězdoba obratu zásobdoba obratu pohledávekdoba odkladu platebfinancování pracovního kapitáluúvěr obchodníúvěr bankovnícash flowanalýza finančníběžná likviditarychlá likviditaukazatele obratuukazatele zadluženostiukazatele výnosnostiukazatele tržní hodnotyukazatele MVA a EVAanalýza trendovásystém ukazatelů Du Pontpyramidová...