studentské materiály, referáty...

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Teorém (efekt) lokomotivy

- je mechanismus, kdy růst výkonu v zemi A vyvolá následný růst výkonu v zemi B a naopak.
- dojde-li v zemi A k růstu skutečného reálného produktu při nezměněném sklonu dovozu, pak vzroste také objem služeb a statků, které jsou do této země dováženy. Růst importu v zemi A povede ke změně salda na běžném účtu i ke změně salda platební bilance, jako celku. Saldo platební bilance země A se stane pasivním, zatímco země B aktivním. Na zemi B působí původní vzestup výkonu země A jako impuls, který vede k růstu jejího celkového výkonu a dochází k vzájemnému ovlivňování.
- jeho působení vychází ze situace, kdy se země nacházejí pod úrovní potenciálního produktu. Dosáhnou-li však ekonomiky úrovně potenciálního produktu pak efekt lokomotivy přechází do efektu importované inflace.

Efekt importované inflace
- růst výkonu v zemi A vede ke zvýšení cenové hladiny v zemi A, ale i zvýšení vývozu ze země B do A, to vede k růstu čistého exportu v zemi B a také k růstu AD, v důsledku čehož vzroste cenová hladina v zemi B. Vzestup ceny v zemi A, tak byl importován do země B.
Stejně jako v případě dovozu, tak i vývozu lze vysledovat multiplikační efekt (je spojen s multiplikátorem zahraničního obchodu, respektive tzv. vývozním multiplikátorem). Vývoz chápeme jako stimulant růstu AD.

1 komentářů :

Anonymní řekl(a)...

možná jste mi zachránili dnešní zkoušku, pěkně vysvětleno ;-) děkuji ;-)

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!