studentské materiály, referáty...

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Cíle efektivnosti činnosti podniku

Cíle efektivnosti činnosti podniku vyjadřují jen žádoucí důsledky vnitřních strukturálních vývojových změn (inovací). Systematické řízení přípravy a uskutečňování inovačních procesů, jimiž podnik reaguje na změny v okolí a jimiž také aktivně působí na okolí, je nezbytné. Toho je schopen jen podnik s pracovníky, jejichž invence připravují inovace. Tvůrčí iniciativa a aktivita zaměstnanců povzbuzených k vysokému výkonu umožňuje stále připravovat efektivní inovační akce.

64. Vysvětlete klasifikaci inovací, která třídí inovace podle inovačních faktorů, podle smyslu změny a řádů inovací i jejich frekvence.
Třídění inovací podle toho, co se mění (podle inov. faktorů) vychází z výrobních faktorů jako základních inovačních faktorů: Kv - změny pracovníků, P - změny HIM a dalších pracovních prostředků, S - změny surovin, T - změny technologických principů, E - změny výměny energie, K - změny vyráběných produktů, O - změny organizace
Třídění inovací podle smyslu změny (negativní, pozitivní) : negativní inovace - změny k horšímu; Nepříznivé působeni neg. inovací znemožňují nebo odstraňují inovace nultého řádu - tyto inovace mají tedy regenerační charakter, pozitivní inovace - změny k lepšímu. Zda jde o pozitivní inovace a do jaké hloubky změny k lepšímu jde, je možné posuzovat: - srovnáním s dosavadním stavem v podniku, - srovnáním s dosavadním stavem světové praxe (srovnání s nejsilnějším konkurentem)

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!