Ekonomika

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, I. Úvod, II. Daňová soustava ČR 1.

I. Úvod Téma – postřehy a názory na některé aspekty daňové soustavy ČR neurčité skupiny lidí na určitém setkání.Účel setkání – sraz absolventů nejmenovaného gymnázia po 30 letech, maturitní ročník 1976.Místo setkání – nejmenovaný...

5. Popis a hodnocení rizik-pokračování, 6. Závěr

5. Popis a hodnocení rizik-pkračováníd) Udržování trhu – zaměstnal instalatéra a tesaře a tím rozšířit nabídku svých služeb. Navázal kontakt s firmami jiné specializace a využil jejich služby při realizaci zakázek. Podnikatel tak nabídnul...

4. SWOT analýza , 5. Popis a hodnocení rizik

4. SWOT analýza Silné stránky: – možnost využití vlastních nemovitostí k podnikání,– vyučen v oboru (zedník),– zkušenosti ze zaměstnání – pracoval jako zedník v soukromé stavební firmě,– možnost nákupu stavebního materiálu za nižší ceny...

3. Analýza a návrh na minimalizaci rizik stavební firmy

Riziko nepředstavuje pouze kategorii s negativním chápáním, že záměr nedopadne dobře, ale s rizikem jsou spojeny také příležitosti. Za cenu podstoupení vyššího rizika bude firma odměněna vyšším výnosem. Analýzou rizik dojde firma k jejich...

ANALYZA RIZIK, 1)co znamená riziko, 2)charakteristika firmy

1. Co znamená riziko Neexistuje jediná ucelená obecně přijímaná definice rizika. Z hlediska problematiky přípravy a realizace podnikatelských projektů můžeme chápat riziko jako určitou pravděpodobnost, že dojde k události, která je v rozporu s...

VII. Výpočet návratnosti investice do podniku

Doba návratnosti investice je období, za které tok výnosů přinese hodnotu rovnající se nákladům na investice.Společnost předpokládá koupi nemovitosti za 3.000.000,-Kč, s předpokládanou výnosností 10 % investované částky. Předpokládané budoucí výnosy představují nájemné ve...

VI. Cash flow

Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu, k tomu dochází tvorbou zisku.Zisk je však účetní veličinou, nikoli skutečnými penězi.Skutečnými penězi je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji, který označujeme jako cash flow.Cash flow je...

ROA a ROE

ROA = zisk / celkový kapitál r. 2005 765.400,- / 3.740.000,- = 20,47 % r. 2006 985.504,- / 4.505.400,- = 21,87 % r. 2007 1.171.208,- / 5.676.608,- = 20,63 % Z dosažených údajů vyhodnocuji...