Archiv měsíce: Duben 2008

II. Daňová soustava- daňové ráje. III. Závěr

Občas se doslechnu o nějakých daňových rájích, ale to bude asi jenom pohádka.“„Pro nás rozhodně,“ přidají se ostatní.„Ale slyšel o tom někdo? Kde a proč vznikají?“ nedá za vyhranou Honza.„Nejvíce frekventovaným motivem jsou daňové...

II. Daňová soustava- Osvobozeny od daně jsou


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Osvobozeny od daně jsou:– příjmy z prodeje bytů (více jak dva roky užívané)– příjmy z prodeje nemovitostí (více jak pět let užívané)– příjmy z prodeje movitých věcí (letadla, auta)– ceny z veřejné soutěže do...

II. Daňová soustava- Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti:Plátce i poplatník je majitel nemovitosti.Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok (daň se odvádí do konce května).Tato daň má dvě části:1) daň z pozemků – základem je rozloha pozemku a forma využívání pozemku...

II. Daňová soustava- Daňová povinnost


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Daňová povinnost – vznik se váže na okamžik vyskladnění, s nímž je spojená povinnost vystavit daňový doklad. Zdaňovacím obdobím je jeden měsíc. Spotřební daň se započítávádo základu pro výpočet DPH. DPH se tak vypočítává...

II. Daňová soustava ČR- Daň silniční


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Daň silniční: Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používána k podnikatelské činnosti.Poplatníkem a plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu (mimo použití soukromého vozidla).Sazba daně:– u osobních automobilů závisí na objemu válců...

II. Daňová soustava ČR- Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

„Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, jenž nejsou fyzickými osobamia dále organizační složky státu. Poplatníky dále dělíme na:daňové rezidenty – mají na území ČR sídlo, u nich zdanění podléhají příjmy plynoucí ze...

II. Daňová soustava ČR- Soustava daní České republiky

„Tak poslouchej: Soustava daní České republiky:Daňové právo se řídí:Hmotně právními předpisy, což jsou jednotlivé daňové předpisyProcesně právními předpisy, což je zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatkůRozpočtovými předpisy Zákon č. 212/1992 Sb.: od...

II. Daňová soustava ČR- poplatky

ale ve skutečnosti:Poplatky:Jsou povinny platit fyzické i právnické osoby.Mohou se vybírat na území České republiky.Dělí se na:a. Soudní – je jím zpoplatněn určitý úkon soudub. Správníc. Místní – například za psa, za lázeňský pobyt,...

II. Daňová soustava ČR- z pohledu státu má DPH své přednosti:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

z pohledu státu má DPH své přednosti:1) všeobecnost zdanění2) zdanění spotřeby3) z hlediska plátce je zatížena jen ta hodnota, kterou podnikatel přidá4) daň je lehce sledovatelná na cestě od prvovýroby ke spotřebiteli, tzn. omezuje...