Archiv měsíce: Duben 2008

II. Daňová soustava- daňové ráje. III. Závěr

Občas se doslechnu o nějakých daňových rájích, ale to bude asi jenom pohádka.“„Pro nás rozhodně,“ přidají se ostatní.„Ale slyšel o tom někdo? Kde a proč vznikají?“ nedá za vyhranou Honza.„Nejvíce frekventovaným motivem jsou daňové...

II. Daňová soustava- Osvobozeny od daně jsou

Osvobozeny od daně jsou:– příjmy z prodeje bytů (více jak dva roky užívané)– příjmy z prodeje nemovitostí (více jak pět let užívané)– příjmy z prodeje movitých věcí (letadla, auta)– ceny z veřejné soutěže do...

II. Daňová soustava- Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti:Plátce i poplatník je majitel nemovitosti.Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok (daň se odvádí do konce května).Tato daň má dvě části:1) daň z pozemků – základem je rozloha pozemku a forma využívání pozemku...

II. Daňová soustava- Daňová povinnost

Daňová povinnost – vznik se váže na okamžik vyskladnění, s nímž je spojená povinnost vystavit daňový doklad. Zdaňovacím obdobím je jeden měsíc. Spotřební daň se započítávádo základu pro výpočet DPH. DPH se tak vypočítává...

II. Daňová soustava ČR- Daň silniční

Daň silniční: Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používána k podnikatelské činnosti.Poplatníkem a plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu (mimo použití soukromého vozidla).Sazba daně:– u osobních automobilů závisí na objemu válců...

II. Daňová soustava ČR- Soustava daní České republiky

„Tak poslouchej: Soustava daní České republiky:Daňové právo se řídí:Hmotně právními předpisy, což jsou jednotlivé daňové předpisyProcesně právními předpisy, což je zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatkůRozpočtovými předpisy Zákon č. 212/1992 Sb.: od...

II. Daňová soustava ČR- poplatky

ale ve skutečnosti:Poplatky:Jsou povinny platit fyzické i právnické osoby.Mohou se vybírat na území České republiky.Dělí se na:a. Soudní – je jím zpoplatněn určitý úkon soudub. Správníc. Místní – například za psa, za lázeňský pobyt,...