Archiv měsíce: Květen 2008

20. ÚLOHA VLÁDY – MAKROEKONOMICKÉ PROBLÉMY

I. Makroekonomická politikaHlavní cíle: 1)vysoká úrověň a růst GNP 2)Nízká nedobrovolná nezaměstnanost 3)Stabilita cenové hladiny 4)Rovnováha bilance se zahraničím, stálý kurz měnyTyto cíle si navzájem odporují, je třeba mezi nimi hledati kompromis => „Magický...

18. INFLACE & PROTIINFLAČNÍ POLITIKA

I. Inflace nastává, roste-li celková cenová hladina. Toto se měří pomocí Míry inflace = (CHt-CHt-1)/CHt (CH…cenová hladina v roce t) Opakem inflace je deflace = snižování cenové hladiny Dezinflace je pak snižování míry inflace...

17. NEZAMĚSTNANOST – MAKROEKONOMICKÉ PROBLÉMY NA TRHU PRÁCE

I. vliv nezaměstnanosti na ekonomiku Nezaměstnanost je ústřední problém ekonomiky. Ekonomický dopad nezaměstnanosti: Je-li vysoká, znamená to, že dochází k mrhání zdroji, a důchody domácností jsou nízké Podle Okunova zákona každý pokles GNP o...

15. MEZINÁRODNÍ OBCHOD & PROTEKCIONIZMUS

Každá ekonomika též obchoduje se zahraničím – import & export. V makroekonomii je doležitý pojem čistý export ,( tj. hodnota exportovaného zboží – hodnota importovaného), jako součást GNP (X) Výše X závisí na importu...

14. FISKÁLNÍ POLITIKA, DEFICITY, VLÁDNÍ DLUH

I. Státní rozpočet – plánované výdaje a očekávané příjmy v daném roce, seznam specifických programů a zdrojů daní 1) Skutečný rozpočet = skutečné výdaje a příjmy 2) Strukturální rozpočet = výdaje a příjmy plánované...

12.HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

I. Hospodářský cyklus – pravidelné kolísání rGNP kolem potenciálního produktu (tj. dlouhodobě udržitelná výše GNP při níž je vysoká zaměstnanost aniž dochází k inflaci; s růstem vstupů, technologie nebo produktivity práce roste i PP;...

13. PENÍZE & MONETÁRNÍ POLITIKA

I. Peníze = běžně přijímaný prostředek směny Vývoj: naturální směna -> komoditní peníze -> zlatý standard -> papírové peníze s nuceným oběhem (státovky) -> bankovky -> elektronické peníze (plat. karty…) II. Nabídka peněz –...

10. TEORIE DETERMINACE PRDUKTU – AD & AS

I. Měření GNP a důchodu GNP (hrubý národní produkt….míra celkové produkce statků a služeb v zemi používaná především k měření výkonnosti ekonomiky. Měří se dvěma způsoby: 1)metoda toku produktů: GNP=C+I+G+X (spotřeba, investice, vládní výdaje,...