Ekonomika

Normová –

Normová – se používá v hromadné i sériové výrobě – vychází se z předem stanovených norem a normativůPropočtová – používá se malosériové a v kusové výrobě – část položek kalkulačního vzorce se může často...

NÁKLADY

KLASIFIKACE NÁKLADŮ 1) účetní členění: provozní : finanční : mimořádné 2) druhové členění N: ukazuje co bylo vynaloženo na výrobu na vstupu do systému tj. externí N (výjimkou jsou odpisy – interní) a prvotní...

NÁKLADY VE VZTAHU K OBJEMU VÝROBY

Variabilní N na celkový objem výroby se vzrůstajícím objemem výroby rostou, ale na jednotku výroby se nemění.Členění variabilních Na) proporcionální = mění se přímoúměrně k změnám objemu výrobyb) progresivní = rostou rychleji při narůstajícím...

SPOTŘEBNÍ DANĚ

= jsou příjmem do státního rozpočtu (fiskální funkce)REGULAČNÍ FUNKCEa) zdravotní hledisko: zvyšují ceny alkoholických nápojů a tabákových výrobků a tím snižují jejich spotřebub) ekologické hledisko: zvyšují ceny pohonných hmot, čímž omezují množství jejich spotřeby...

NÁROK NA VRÁCENÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ

A) při propuštění výrobků do celního režimu vývoz nebo do režimu pasivního zušlechťovacího stykuB) převzetím na sklad výrobků vstupujících jako materiál do výroby výrobků, které budou rovněž zdaněny spotřební daní (víno pro výrobu koňaku)C)...

Rozdíl mezi „nepodléháním“ DPH a osvobozením …

Rozdíl mezi „nepodléháním“ DPH a osvobozením od DPH spočívá v tom, že vývozce, který je plátcem DPH, i když není povinen podrobovat vyvážené zboží DPH na výstupu, má nárok na odpočet DPH z přijatých...

Pravidelná přeprava zboží, peněz a osob –

Pravidelná přeprava zboží, peněz a osob – je osvobozena od DPHNepravidelná přeprava osob – podléhá DPH (v tuzemsku i v zahraničí) – daň musí být uplatněna na výstupu – daňovým základem je cena přepravy...

BĚŽNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

– obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání– DIČ– pořadové číslo dokladu– rozsah a předmět zdanitelného plnění– datum vystavení dokladu– výši ceny bez daně– základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o...

OBCHODNÍ VZTAHY MEZI PLÁTCI A NEPLÁTCI DPH

1. Neplátce DPH prodává zboží nebo služby neplátci DPH– stát nemá DPH ani od dodavatele ani od odběratele 2. Plátce DPH prodává zboží nebo služby neplátci DPH– stát má od dodavatele DPH, od odběratele...