Ekonomika

3) společný trh =

3) společný trh = 2)+ volný pohyb výrobních faktorů (prac. síly, výrobního ,věcného i finančního kapitálu) 4) hospodářská unie = jako 3) + harmonizace (=slaďování) národních ekonomik 5) úplná ekonomická unie = jako 4)...

Jiná cesta, jak problém řešit, …

Jiná cesta, jak problém řešit, je zavedení protekcionistických opatření státu B na dovoz výrobků ze státu A – např. zavede tak vysoká cla, že tím bude mezinárodní obchod znemožněn  stát B nebude vyvíjet...

Mezinárodní měnový fond

– vznikl v roce 1945, ČR byla jednou ze zakládajících zemí.– sídlí ve Washingtonu.– základním úkolem je sledování vývoje jednotlivých národních ekonomik a radit ekonomikám, které se odchylují od vyváženého měnového stavu, jak tento...

Eko 06 – Zahraničně obchodní politika

Je jedním z nástrojů hospodářské politiky vlády Protekcionismus a liberalismus – 2 základní přístupy k zahraničnímu obchoduLiberalismus– představuje volný obchod– stát nezasahuje do obchodování, neuplatňuje při dovozu ani vývozu žádná omezení, zákazy,… neexistují žádné...

Protekcionismus

– představuje ochranářství– stát pomocí různých zásahů ochraňuje zčásti nebo zcela domácí trh před zahraniční konkurencí– nejčastější formy ochrany: cla, množstevní dovozní kvóty, technické normy,… Důsledky protekcionismu:– snížená konkurenceschopnost domácích výrobců, technické zaostávání tuzemské...

STÁTNÍ ROZPOČET

příjmová stránka výdajová stránka – daně – státní správa (úřady)– cla – obrana státu, školství, zdravot.– sociální pojištění – transfery obyvatelstvu (důchody, soc. dávky,…)– ostatní příjmy (poplatky,…) – státní zakázky (dálnice,…) – investice do...

Stát sice podporuje dočasný rozvoj …

Stát sice podporuje dočasný rozvoj e-iky, ale „žije“ na dluh, předpokládá tedy, že schodek pokryje příjmy v dalších eko-icky silnějších letech. Eko- icky úspěšné roky ale nelze dopředu zajistit. K pokrytí schodku stát většinou...

Spočívala v tom, že stát nedovoloval …

Spočívala v tom, že stát nedovoloval soukromým firmám vyšší nárůst celkového ročního objemu mezd než byl stanovený limit. Dnes regulace mezd ze strany státu neexistuje – mzdu (= cenu práce) určuje pouze trh. b)...

3. centrální banka

– u nás Česká národní banka (ČNB)– fungující bankovní systém je „páteří“ každé e-ky.– centrální banka má mnoho úkolů, základním úkolem je korigovat množství peněz v e-ce tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocení inflací...