Ekonomika

B) Restriktivní:

B) Restriktivní: zvýšení daňových sazeb, snižují se státní výdaje, podporuje se vytváření přebytkového SR a cílem by bylo snížení inflace MONETÁRNÍ POLITIKA= peněžní a úvěrová politika a cílem je regulace množství peněz v oběhu...

b) když očekávají rozmach ekonomiky

c) v důsledku technického rozvoje – firma obnovuje technologie v cyklech 10 –15 let a v cyklech 50 –60 letech dochází k významným vědeckým objevům, které ovlivňují sklon k investování HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA= soubor cílů,...

4. Hospodářská rovnováha ve vztahu k zahraničí:

vyrovnané saldo obchodní a platební bilance : obchodní saldo je – (převažuje dovoz, ale převaha se snižuje) : platební saldo je + => více peněz do ČR přijde než odejde STÁTNÍ ROZPOČET (SR)= základní...

a) příjmová metoda:

a) příjmová metoda: měří důchody – tj. mzdy + zisky + rentyb) výdajová metoda: měří výdaje a to -> výdaje domácnosti + výdaje státní(na státní sektor – školství, policie, …) + hrubé domácí investice...

MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK

= příznivý vývoj EKO (pokud jsou správně nastaveny stupnice v grafu) by se měl projevovat zvětšováním plochy čtyřúhelníka= proporcionální vývoj EKO je znázorněna tak, že žádný z rohů čtyřúhelníka příliš nevyčnívá HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS –...

 oligopol:

 oligopol: pro dnešní trhy je charakteristické : několik hlavních firem v daném odvětví (3-5) : mají tendenci uzavírat kartelové dohody (dohody o cenách) -> jsou zakázány v řadě zemí i v ČR ...

Fiskální a monetární politika

ZÁKLADNÍ UKAZATELE VÝVOJE NH 1) HDP2) Inflace3) Nezaměstnanost4) Platební bilance = cílem hospodářské politiky vlády je dosahování ekonomického růstu NH= ekonomického růste lze dosáhnout: a) extenzivně – zvyšuje množství využívaných výrobních faktorů – např....

DĚLBA PRÁCE

= na základě dělby práce vznikají povolání (pekař, obchodník, metař …)= rozdělení činnosti mezi lidi (nebo skupiny lidí)= mezinárodní dělba práce – část zboží získá stát z dovozu Specializace: omezení na určitý druh činnosti...

KONKURENCE = HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

I.HLEDISKO:a) cenová = výrobci si na trhu konkurují prostřednictvím ceny = pokud chtějí podniky získat větší podíl na trhu, tak mohou stejně kvalitní výrobek nabízet za nižší cenu než konkurenceb) necenová = kvalitou výrobků,...

EKONOMICKÉ SYSTÉMY

1) Zvykové hospodářství = výrobní postupy se dědí z generace na generaci = africké kmeny, žádný velký technický rozvoj 2) Centrálně řízená ekonomika = ceny i objem výroby se stanovují centrálně – stanovuje je...