Ekonomika

AKTIVNÍ STYK SE ZÁKAZNÍKEM:

obchodní cestující: – zaměstnanec podniku – náplní jeho práce je navštěvování potencionálních zákazníků podle předem zpracovaného plánu na zajišťování nabídky, propagace a prodeje výrobků nebo služeb obchodní zástupce (dealer): – samostatný podnikatel, zpravidla živnostník,...

c) smlouva o výhradním prodeji (exkluzivní smlouva)

– používá se zejména ve vztahu k zahraničním firmám obchodní zastoupení: a) výhradní = exkluzivní – zastoupený podnik je povinen užívat pro určité území výhradně služeb jednoho obchodního zástupce – očekává se od něj...

FUNKCE ODBYTU:

– odbyt = soubor činností jehož úkolem je zajistit uplatnění výrobku na trhu a jeho dodání odběrateli– funkce (jak se podnik projevuje navenek na trhu):a) aktivní – spočívá v usměrňování výroby, tak, aby uspokojovala...

PRŮZKUM TRHU:

– obsahem je zjišťování a hodnocení požadavků trhu– cíl: 1) vytvořit předpoklady pro předvídání budoucího vývoje trhu (tržních segmentů), tj. vývoje poptávky, potřeb, přání, příjmů a chování konkurence 2) zabývá se přítomností i budoucností...

– průzkum může být:

1) průzkum od stolu– pracujeme s informacemi, které jsou v podniku nebo mimo podnik mimo podnik běžně k dispozici (třídění, zpracování, vyhodnocení)– používají se statistické metody, které umožňují sledovat minulý vývoj a na jeho...

1) Výrobní koncepce:

– vychází z toho, že spotřebitel preferuje levné a snadno dostupné výrobky– typický je velký objem výroby a zvyšování produktivity práce2) Výrobková koncepce:– spotřebitel preferuje kvalitní výrobek s vynikajícím designem a je ochoten za...

– pro řízení jednotlivých výrobních útvarů nestačí, …

– pro řízení jednotlivých výrobních útvarů nestačí, proto jsou úkoly ročního plánu výroby rozepisovány na kratší období (čtvrtletí, měsíce, dny), přitom se stanovené úkoly postupně konkretizují, až se nakonec promění ve zcela konkrétní úkoly,...

PRACOVNÍ PODMÍNKY:

– hygiena hlučnost prašnost vlhkost psychika – vymalování (teplé a studené barvy) ergonomie – vztah člověk a stroj – aby se člověk méně unavil (židle – opěradlo, výška židle; stůl)– bezpečnostní hlediska: humální –...

Fond času činnosti

– max 365 dní po 24 hodinách v nepřestupném roce– odečteme-li od tohoto fondu čas potřebný na nutné přerušení výroby (opravy, údržba, poruchy), zjistíme využitelný fond času– určitý podíl tohoto času vědomě nevyužíváme =...