Ekonomika

Úvěr

Druhy úvěrů Vkladové a úvěrové účty Úvěr jako finanční kategorie Stavební hypoteční úvěr Devizový úvěr, sanační úvěr a hypotéční úvěr Zajištění úvěrových rizik Žádost o úvěr: Úvěr na bytové potřeby od stavebních spořitelen

Důchod

Skladba důchodů domácností DRUHY DŮCHODŮ. Osobní důchod Spotřeba, běžný důchod a permanentní důchod Disponibilní důchod, spotřeba a úspory b) Starobní důchod před dosažením důchod. věku s objektivní podmínkou Poznatek o permanentím důchodu 5) Sirotčí...

Inflace

Inflace PŘÍČINY A DŮSLADKY INFLACE Inflace a její dvojí pojetí Setrvačná inflace Stupně inflace podle její závažnosti charakter inflace Důsledky inflace Formy inflace: – Vliv růstu očekávané inflace na rovnovážnou úrokovou sazbu Phillipsova křivka,...

Daně

Nepřímé daně majetkové daně Multiplikační efekt čistých daní Daň darovací, Daň z převodu nemovitostí Majetkové daně Třídění daní Růst sazby důchodové daně DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Č. 588 / 1992 SB. Spotřební daň

Nezaměstnanost

Sociální dopad nezaměstnanosti Přirozená míra nezaměstnanosti Přirozená míra nezaměstnanosti Podpory v nezaměstnanosti DVA TYPY MĚŘENÍ NEZAMĚSTNANOSTI dělení nezaměstnanosti, EKONOMICKÉ DŮSLEDKY NEZAMĚSTNANOSTI Trh práce a přirozená míra nezaměstnanosti

Leasing

Leasing Zpětný leasing Leasing 2 Leasing 3 17) Financování mez. obchodu: faktoring, forfaiting, leasing

Fond,druhy fondů

Fond rizikového kapitálu • investiční(akciový) model fondu 15. Podílové fondy 16. PENĚŽNÍ INVESTIČNÍ FONDY. Rezervní fond ze zisku Penzijní fondy VÝDAJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Trh zapůjčitelných fondů

Devizové obchody,devizy

PLATEBNÍ BILANCE 9. Charakteristika a struktura devizového trhu Přesuny devizových rezerv subjekty devizového trhu: Způsoby použití devizových rezerv Pohyb devizových rezerv Důvod budování devizových rezerv • devizové riziko 8. Systémy měnových kursů jako institucionální...

Audit

38. Vnitřní a vnější audit Vnitřní audit Vnější audit, spolupráce vnitřního a vnějšího auditu Akciová společnost Věrný obraz skutečnosti v účetnictví 3. Charakterizujte život podniku (založení, růst, sanace, zánik) Efektivnost veřejného sektoru