Ekonomika

Schéma informačního toku spojeného se zásobováním:

DODAVATEL VYSTAVÍ ODBĚRATEL VYSTAVÍDODACÍ LIST JDE ZBOŽÍ PŘÍJEMKA slouží k přijetí zásoby na skladJde s dodávkou aby mohl odběratel provést přejímku zboží SKLADNÍ KARTA slouží pro evidenci stavu zásoby na skladuFAKTURA (daň. doklad) JDE...

2. Dodavatel dodá zboží – jde o popis fyzického toku zboží

Odb-el je povinen při přejímání zkontrolovat, zda přebírané zboží odpovídá smlouvě.Způsob přejímky závisí na druhu zboží – někdy je možná kontrola každého kusu, někdy probíhá jen rámcová kontrola-počtu balíků Fyzická přejímka se provádí po...

b) Právní

– např. u pašovaného zboží jsou porušena práva státu, který je krácen na cle, DPH, …– např. u pirátsky kopírovaných CD nebo počítačových programech jsou porušována autorská práva dále lze vady členit na:– skryté...

Logistika

PojemL= vědní obor, který se zabývá u obchodních vztahů:a) fyzickým tokem zboží – od dodavatele k odběratelib) informačním tokem zboží – v písemné i ústní podobě Cíl L je racionalizovat tyto toky tak, aby...

Pokud v souvislosti s tímto porušením ujednání …

Pokud v souvislosti s tímto porušením ujednání došlo nejen ke škodě, ale také ušel zisk, může druhá strana požadovat kromě náhrady Š také náhradu za ušlý zisk 2. Odpovědnost za prodleníP-ím se rozumí časové...

Smlouva o dílo (SoD)

je druhou nejčastější smlouvouSoD se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.Předmětem díla může např. být:– zhotovení movité věci, pokud podstatnou část materiálu dodá objednatel–...

Běžná zásoba

běžná zásoba = zásoba, ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby.Svého maxima dosahuje v okamžiku pravidelné dodávky, svého minima těsně před pravidelnou dodávkoupojistná zásoba =zásoba, ze které se čerpá v případě zpoždění pravidelné...

2. Normovaná zásoba v naturálních jednotkách …

2. Normovaná zásoba v naturálních jednotkách udává fyzický objem průměrné zásoby (je tedy v naturálních jednotkách)NZvNJ = ČNZ(viz.1) x průměrná denní spotřeba materiálu v naturálních jed. (kg, l, ks,…) 3. Normovaná zásoba ve finančním...

Kupní smlouva

Je v praxi nejčastější smlouvou.KS-ou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.Vlastnické právo, pokud není sjednáno jinak, přechází...