Ekonomika

Z bilance plyne:

Z bilance plyne: S + KZ = PZ + N   plánovaná potřeba nákupu: N = S + KZ – PZ Metody výpočtu spotřeby:1. Podle technické dokumentace Používá se, když lze přesně znormovat...

3. Indexní metoda

Vychází ze znalosti spotřeby v minulém období:– pokud chceme vyrábět stejné množství, naplánujeme stejnou spotřebu– pokud budeme objem výroby měnit, přepočítáme spotřebu z minulého období odpovídajícím indexem (např. chceme vyrábět o 20% výrobků více...

2. skupina B

2. skupina B = zásoby, které se snadno a rychle objednávají, jejich spotřeba a i náklady na ně vynaložené nejsou příliš významné. U zásob „B“ stačí stanovit a hlídat minimální skladový limit 3. skupina...

Ideální zásoby na skladě jsou „žádné zásoby“

Ideální zásoby na skladě jsou „žádné zásoby“. Z této myšlenky vycházeli japonští podnikatelé, kteří zavedli metodu zásobování JUST IN TIME – metoda spočívá v tom, že fa s dodavateli dohodne zásobování ve velice přesných...

3. Zvažujeme náklady související s pořízením …

3. Zvažujeme náklady související s pořízením zásob a podle toho se rozhodujeme kdy a kolik nakoupitSe zásobami jsou spojené náklady a váží finanční zdroje, musíme je tedy udržovat na takové úrovni, aby:1. zabezpečily plynulý...

2. NV, PPV, V, zvířata

3. Zboží = vše, co ÚJ nakupuje za účelem prodeje beze změny (lze naporcovat, zabalit, apod) b) Peněžní prostředky = peníze v hotovosti, na účtech, ceniny, krátkodobé cenné papíry c) Pohledávky Koloběh oběžného majetkuPeníze...

Rychlost oběhu zásob

měříme dvěma ukazateli:1. počet obrátek celková spotřeba materiálu (za rok) počet obrátek (za rok) = —————————————— průměrná zásoba 2. doba obratu 365 (dní) doba obratu = —————— (dny) počet obrátek  pro podnik je...

6. Finanční leasing (FL) firma …

6. finanční leasing (FL) firma sepíše s leasingovou společností (LS) smlouvu o pronájmu s následným odkoupením věci (auto).Doba leasingu musí být např. u osobních automobilů min. 36 měsíců.Po celou dobu splácení je tento majetek...

Evidence DHM

Vede se na inventárních kartách – základní údaje: – stručný technický popis majetku a přidělené inventární číslo – údaje o vstupní ceně, datum pořízení majetku a datum uvedení do užívání – zvolený způsob odepisování,...

2. I. nehmotné = nákup DNM

Způsoby pořízení DNM, jeho ocenění i evidence je naprostou obdobou téhož u DHM. Odpisování DNM(viz. ÚČTO) Technický rozvoj, přístup k novým technologiímZavádění nových (výkonnějších, efektivnějších, ekologičtějších,…) technologií je důležitou součástí konkurenčního boje. Přístup k...