Ekonomika

Cíl M

Cílem M-u je správně určit potřeby zákazníků a tyto zjištěné potřeby uspokojit lépe než konkurence. Informační systém marketinguPro své rozhodování potřebuje podnikový management mnoho informací – podle jejich zdroje je můžeme je rozdělit na:...

Postup výpočtu čisté mzdy z hrubé mzdy

skládá se z několika kroků: 1. KROK – stanovení dílčího základu daně (DZD) DZD = HM – SP – ZP kde:HM = hrubá mzdaSP = sociální pojištění, SP = 8% z HM (zaokrouhlujeme na...

Obligatorní příplatky

ZoM stanoví jako závazné (obligatorní) 4 druhy příplatků, a to:1. Příplatek za práci přesčas minimálně ve výši 25% průměrného výdělku2. Příplatek za práci ve svátek minimálně ve výši 50 % průměrného výdělku3. Příplatek za...

Rozhodné období je bezprostředně předcházející …

Rozhodné období je bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí– PV se zjišťuje buď jako průměrný hodinový výdělek nebo jako průměrný denní (směnový) výdělek– PV se přepočítává vždy 1. dne následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí 1.ledna –...

Formy základní mzdy

časová mzda – je stanovena paušální částkou za měsíc (9 800,- Kč /1měsíc)– je stanovena jako součin mzdový tarif (v Kč/ hod) x počet odpracovaných hodin (65 Kč/1 hod x 182 hod) úkolová mzda...

5) Náležitosti pracovní smlouvy

Náležitosti pracovní smlouvyPS má 3 povinné náležitosti – pokud by jediná z nich chyběla. je PS v celém svém rozsahu neplatná. Jsou to:1) druh sjednané práce2) místo výkonu práce (obec, organizační jednotka,…)3) den nástupu...

Dohoda o pracovní činnosti

– může být na více než 100 h za kalen. rok u jednoho z-ele, nesmí však svým rozsahem překročit ½ stanovené týden. prac. dobu– musí být sjednána písemně– platí se ZP, SP a daň...

Změny PP

1) převedením na jinou práci – Zákoník práce (ZP) přesně stanoví, za jakých podmínek z-nec musí být převeden na jinou práci a za jakých může být převeden na jinou práci 2) přeložení na jiné...