Ekonomika

Delší doba splatnosti při prodeji na fakturu –

• delší doba splatnosti při prodeji na fakturu – pro některé odběratele má větší význam delší doba splatnosti (poskytujeme mu tím úvěr), než sleva z ceny. 3. Propagace (Propagační mix)Je forma komunikace mezi prodávajícím...

Různé formy reklamy jsou různě nákladné –

Různé formy reklamy jsou různě nákladné – nejdražší jsou reklamní spoty v televizi – cena výroby 1 klipu o délce 30 vteřin a jeho vysílání v zajímavém čase (aby měla reklama smysl, musí se...

b) Cena podle konkurence (Competition kompitišn konkurence)

Je nejjednodušší způsob stanovení ceny.Cenu můžeme volit buď:• vyšší než konkurence – především u značkového zboží • nižší než konkurence – počítáme s tím, že tím získáme hodně zákazníků a i při nižším zisku...

Srážky a slevy z ceny, dílčí techniky tvorby ceny

Ať je základní cena stanovena jakoukoli metodou, vždy platí, že psychologický efekt srážek a slev je velmi významný – poptávka výrazně vzroste. Používá se např.:• skonto = srážka např. při platbě v hotovosti •...

Značka výrobku

je nedílnou, často velmi důležitou součástí komplexního výrobku. Měla by být registrována jako ochranná známka, aby byla chráněna před zneužitím. Ochranná známka má potom dvojí užitek:– marketingový – odlišuje výrobek na trhu, značkové zboží...

Tento model ukazuje 3 techniky stanovení ceny, a to:

a) Nákladově orientovaná cena (Costs – náklady) Vychází z nákladů – zisk (= marže, obchodní rozpětí) se vypočítá % z nákladů. Pokud prodáváme obchodníkovi, který bude dále prodávat cílovým zákazníkům, musíme při stanovení ceny...

Pokles – zájem o výrobek klesá, …

pokles – zájem o výrobek klesá, klesají tedy i zisky.Nejpozději na začátku poklesu by se měl jiný výrobek, který nahradí pokles zisku dostat do fáze „dojné krávy“.Výrobkům v této fázi říkáme „bídní psi“-tržby-zisk -tržby...

Životní cyklus výrobku

V praxi se výrobky nachází na trhu v různých stupních „zralosti“ – výrobky mají svůj životní cyklus. Ten se skládá z několika fází:uvedení na trh – v této fázi do výrobku a jeho prosazení...

Segmentace trhu

M se zaměřuje na zákazníka  u každého produktu je nutno předem správně stanovit, pro jakou skupinu zákazníků je určen, protože každý druh zboží nebo služby poptává jen určitá skupina zákazníků a ostatní lidé...

Marketingový mix (nebo také „4P“)

je souhrnný název pro celou skupinu marketingových nástrojů, pomocí kterých dochází k ovlivňování a uspokojování zákazníků. Jsou to:1. Výrobek (Product)2. Cena (Price)3. Propagace (Promotion)4. Distribuce (Placement) Tyto 4 nástroje ukazují, na co se zaměřit...