Ekonomika

4. Pojištění majetku občanů

– pojištění domácnosti, nemovitosti 5. Cestovní pojištění a asistenční služby 6. Pojištění podnikatelů a průmyslu – souhrnné pojištění majetku– pojištění elektroniky, nákladu, zásilek, letadel, záruky pro případ úpadku ces. kancel. Ne všechny pojišťovny nabízí...

Životní pojištění

FO, které uzavřou soukromé ŽP, mají daňové výhody. Výhody mají také zam-elé, kteří svým zam-cům na toto pojištění přispívají.Daňové výhody se týkají:– pojištění pro případ dožití či pojištění pro případ smrti nebo dožití– důchodového...

Trh pojišťovacích služeb v ČR

Pojistné služby lze dělit do 2 velkých skupin: 1. Životní pojištěníJde o pojištění FO a jejich rodin proti rizikům:– těžkých úrazů a jejich trvalých následků– vážných nemocí a následné ztráty příjmu– úmrtí (plnění pozůstalým)...

2. Neživotní pojištění

Patří sem především pojištění movitostí a nemovitostí Druhy komerčního pojištění1. Pojištění osob – životní, úrazové P– pojištění dětí a mládeže, ušlého výdělku 2. Penzijní připojištění (PPř) – spravují jej penzijní fondy– je specifickým P,...

Eko 25 – Pojišťovnictví (P)

= ekonomický obor, který řeší minimalizaci rizik spojených s ekonomickou i neekonomickou činností člověka. P lze teoreticky členit z mnoha pohledů, např.: Členění P z hlediska povinnosti jej uzavřít1. Povinné PZákony je firmám a...

Typický styl pro:

– armádu– tam, kde podřízení nemají zájem o práci a snaží se jí vyhnout– v situaci, kdy je třeba se rychle rozhodnout a není čas radit se o optimálním postupu Nevýhody:– pro tvůrčí a...

Typický styl pro zejména vysokoškolsky …

Typický styl pro zejména vysokoškolsky vzdělané pracovníky s vysokou motivací k práci – např. výzkumná pracoviště. Úkol vedoucího spočívá spíše ve vytvoření dobrých podmínek k práci, v organizaci týmové spolupráce, apod. 5. KontrolaKontrolní proces...

Výběr stylu řízení lidí je dán :

– konkrétní situací: – její naléhavostí ji řešit– zájmem pracovníků splnit daný úkol – tzn., do jaké míry se pracovník vnitřně ztotožnil s úkolem dosáhnout cíle– nároky na samostatné rozhodování pracovníků,… – konkrétní osobností...

3. Výběr a rozmisťování pracovníků (tzv. Řízení lidských zdrojů)

Spočívá:– ve stanovení kolik pracovníků a v jaké kvalifikaci budeme potřebovat– v rozhodnutí, jakým způsobem je získáme (přeškolením vlastních pracovníků, přijetím nových pracovníků,…)– ve stanovení způsobu odměňování (volba optimálních mzdových forem)– ve stanovení způsobu...