Ekonomika

Klesající, prosazují-li se v daném …

• klesající, prosazují-li se v daném výrobním procesu rostoucí výnosy z variabilního výrobního faktoru,• a rostoucí, pokud se v tomto výrobním procesu prosazují klesající výnosy z variabilního výrobního faktoru. Funkci dlouhodobých nákladů charakterizujeme jako...

Klesajících výnosů z rozsahu bude křivka …

• klesajících výnosů z rozsahu bude křivka dlouhodobých průměrných nákladů rostoucí a budou ji tvořit body dotyku, jenž jsou umístěny napravo od bodů minima křivek SAC.• a dlouhodobé mezní náklady, jež definujeme jako změnu...

Funkci krátkodobých nákladů definujeme …

Funkci krátkodobých nákladů definujeme jako minimální výši nákladů, které bude muset daná firma vynaložit na výrobu určitého objemu produkce v okamžiku, kdy disponuje určitým množstvím fixního výrobního faktoru (kapitálu) a různým množstvím variabilního výrobního...

Na nedokonale konkurenčním trhu mají výrobci …

Na nedokonale konkurenčním trhu mají výrobci více či méně výsadní postavení, což jim následně umožňuje ovlivnit výši tržní ceny svých výrobků, z čehož tedy zcela jednoznačně vyplývá, že v podmínkách nedokonalé konkurence je výše...

V průběhu analýzy efektivnosti ve směně jsme …

V průběhu analýzy efektivnosti ve směně jsme pak dospěli k následujícímu závěru: má-li být na daném trhu dosaženo rovnováhy, pak je nezbytně nutné, aby byli všichni spotřebitelé ochotni nahrazovat statek x statkem y ve...

Pomocí smluvní křivky CCQ jsme pak …

Pomocí smluvní křivky CCQ jsme pak následně odvodili hranici produkčních možností, tj. křivku zachycující všechny dostupné kombinace dvou výstupů, které je daná ekonomika schopna vyprodukovat při přesně stanoveném objemu výrobních faktorů a při daném...

6. Příjmy, náklady a zisk firmy

Celkový příjem či také tržby firmy definujeme jako celkový výnos, jenž z prodeje statku získává firma či odvětví produkující tento statek. Příjem firmy je pak funkcí objemu prodané produkce a její ceny, která může...

Ideálním nástrojem pro analýzu efektivnosti ve …

Ideálním nástrojem pro analýzu efektivnosti ve směně se pak jeví Edgeworthův box-diagram směny, jenž zachycuje veškeré uskutečnitelné alokace dvou statků pro něž platí, že množství statků obsažené v těchto koších plně odpovídá jejich disponibilnímu...

Konstantní výnosy z rozsahu, …

• konstantní výnosy z rozsahu, pak křivka dlouhodobých celkových nákladů nabývá tvar pozitivně skloněné přímky.• klesající výnosy z rozsahu, pak je křivka dlouhodobých celkových nákladů pozitivně skloněnou konvexní křivkou. 5. Všeobecná rovnováha Doposud jsme...