Ekonomika

Mezní náklady na výrobní faktor představují …

Mezní náklady na výrobní faktor představují dodatečný náklad firmy vzniklý zapojením dodatečné jednotky výrobního faktoru do výroby. Například náklady spojené se zaměstnáním jednoho dalšího dělníka.Příjem z mezního produktu představuje dodatečný příjem, které firma získá...

V podmínkách dokonalé konkurence jsou obě podmínky …

V podmínkách dokonalé konkurence jsou obě podmínky v souladu. Avšak v podmínkách nedokonalé konkurence se liší. Tržní rovnováha se přesouvá k průsečíku MC = MR a proto dochází k snižování rovnovážné produkce a vzestupu...

Zvláštním typem monopolu je monopson.

Zvláštním typem monopolu je monopson. Je to taková tržní struktura, kdy na trhu existuje jeden kupující. Síla monopsonu je v tom, že kupující je schopen ovlivnit cenu ve svůj prospěch, což dovoluje kupujícímu kupovat...

Monopolní konkurence je tržní struktura, …

Monopolní konkurence je tržní struktura, která se nejvíce blíží dokonalé konkurenci. Pro tuto strukturu je charakteristický značný počet různě velkých podniků, produkujících diferencovaný produkt, přičemž neexistují bariéry vstupu firem do odvětví. Každá firma však...

V tomto okamžiku je pak nutno poznamenat, …

V tomto okamžiku je pak nutno poznamenat, že sklon křivek LIS ovlivňuje to, zda se pohybuje:• v odvětví s konstantními náklady, kde bude křivka LIS rovnoběžnou s osou x,• v odvětví s rostoucími náklady,...

8. Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu

8. Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu Nedokonalá konkurence se vyznačuje možností firmy ovlivňovat cenu, různou velikostí firem, omezeným vstupem do odvětví. Pro modelování nedokonalé konkurence je pak typický záporný sklon...

Analyzujeme-li chování dokonale konkurenční …

Analyzujeme-li chování dokonale konkurenční firmy v krátkém období pak dospějeme k závěru, že vedení této firmy se při svém rozhodování řídí kritériem uzavření firmy, na jehož základě ukončí výrobu v okamžiku, kdy cena produkce...

Využívá-li vedení firmy v krátkém období …

Využívá-li vedení firmy v krátkém období při svém rozhodování o objemu výstupu kritérium uzavření firmy, pak v dlouhém období využívá při tomto rozhodování kritérium odchodu firmy z odvětví, na jehož základě se vedení firmy...

V dlouhém období jsou všechny výrobní …

• v dlouhém období jsou všechny výrobní faktory dokonale mobilní, tj. jsou splněny všechny podmínky zabezpečující volný vstup a výstup ekonomických subjektů z tohoto trhu (odvětví),• a ekonomické subjekty mají k dispozici dokonalé informace.Dokonale...

Krátkodobé mezní náklady odpovídají …

• krátkodobé mezní náklady odpovídají dlouhodobým mezním nákladům pouze v okamžiku kdy daná firma produkuje takový objem výstupu, jenž jí umožňuje minimalizovat náklady jak v krátkém, tak v dlouhém období, tj. v bodě dotyku...