Ekonomika

Při rozhodování ekonomických subjektů…

Při rozhodování ekonomických subjektů hraje významnou roli informace. Často nastává situace, kdy jedna strana transakce ví víc než druhá strana, informace je asymetrická. Asymetrická informace vzniká jednak v důsledku utajené činnosti, což jsou činnosti,...

Dalším zdrojem neefektivnosti …

Dalším zdrojem neefektivnosti je situace, kdy výroba nebo spotřeba produkují prospěch nebo náklady dopadající na subjekty, které se těchto aktivit neúčastní. Takovéto vedlejší (externí) efekty výroby nebo spotřeby se nazývají externatlitami. Rozlišujeme kladné a...

Z krátkodobého hlediska je nabídka …

Z krátkodobého hlediska je nabídka na trhu kapitálem dána, poněvadž úspory představují stavovou veličinu a ekonomika zdědila určitou zásobu kapitálu (úspor) z minulosti. Nabídková křivka SK;SR je kolmá, odpovídá krátkodobé zásobě kapitálu QK;ESR. Poptávková...

Úroková míra plní dvě významné funkce.

Úroková míra plní dvě významné funkce. Jednak vede domácnosti k tomu, aby obětovaly současnou spotřebu a zvyšovaly zásoby kapitálu, jednak vede firmy k vyhledávání co nejefektivnějších investic. Při rozhodování o tom, zda investovat a...

11.Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu

11.Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu O tržním selhání se hovoří tehdy, když trh není schopen efektivně vyřešit tři otázky tj. co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět. Díky různým faktorům trh nemusí...

Kapitálové statky umožňují podnikateli produkovat.

Kapitálové statky umožňují podnikateli produkovat. Z pohledu podnikatele lze rozlišit tři základní kategorie statků a sice stavby, zařízení a zásoby. Aby bylo možné kapitálové statky vyrobit je nutno uvolnit (uspořit) část výrobních činitelů nutných...

Jestliže se firma rozhodne rozšiřovat …

Jestliže se firma rozhodne rozšiřovat své kapacity, což znamená pořizovat nové kapitálové statky, musí mít k dispozici dostatečné množství prostředků. Ty může získat z vlastních zdrojů (odpisy, nerozdělený zisk aj.) nebo z cizích zdrojů...

Práce platí (je nákladem) firmy mzdu, …

• práce platí (je nákladem) firmy mzdu, jejím základem produktivita práce pracovníka a jednotkovou veličinou je mzdová sazba. Mzda je důchodem pracovníka.• kapitálu platí (je nákladem) firmy úrok, jeho základem je budoucí výnos a...

Práci nabízejí domácnosti.

Práci nabízejí domácnosti. Ty porovnávají užitek z volného času s užitkem, který plyne z výrobků a služeb, které nakoupí za mzdu, když obětují volný čas a nabízí více práce. Domácnosti tedy volí mezi volným...

Negativně se na trhu práce podílí odbory.

Negativně se na trhu práce podílí odbory. Zásahy odborů na straně nabídky práce spočívají v možnosti omezení nabídky práce. K tomu využívají celou řadu kroků jako jsou: uzákonění maximální pracovní doby, prodlužování dovolených, delší...