Ekonomika

Kromě hmotného odměňování nezapomínat na …

– kromě hmotného odměňování nezapomínat na morální odměňování – pochvala či uznání vyjádřená verbálně nebo nonverbálně má na většinu lidí veliký vliv – pozor ale na druhý extrém – nepřiměřené projevy pochvaly a uznání...

Vazba úrovně plánů na hierarchickou strukturu managementu:

2. OrganizováníPokud máme plán, nastává fáze organizování. Proces organizování můžeme rozdělit do několika kroků:– identifikace činností tzn., že manažer určí a zformuluje všechny činnosti, které budou třeba k dosažení plánu udělat – seskupení těchto...

Manažerské funkce

Jsou typické úlohy, které manažeři v průběhu své řídící práce řeší.Charakteristickým rysem těchto funkcí je, že by měly být vykonávány v uvedené posloupnosti –1. Plánování zn., že manažer stanovuje cíle a postupy k jejich...

2. Střední management (SM)

Patří sem vedoucí podnikových útvarů – např. vedoucí marketingového oddělení, vedoucí odbytu, nákupu,…Jsou mnohem početnější, než TM. Jsou podřízeni TM a zároveň nadřízeni NM.Jejich práce je méně koncepční, strategická – rozhodnutí má kratší časový...

PENNY MARKET.

– katalogové prodejny – běžné př. u nábytku. V prodejně je nabídka zboží v katalogu, max. se v prodejně nachází několik ukázek. Zákazník si zboží vybere v katalogu, zaplatí jej, ale vyzvedne si jej...

Pojem manažer

= profese (zaměstnání). Pracovní náplň manažera spočívá v odpovědnosti za dosahování svěřených cílů v rámci dané organizační jednotky (pracovního kolektivu, podnikového útvaru, apod.). S ohledem na rozsah svěřeného úkolu vykonává tuto fci sám nebo...

Velkoobchod

nakupuje výrobky za účelem jejich prodeje zejména maloobchodu nebo jiných organizacím. Výhody: – široký sortiment od mnoha výrobců – velkoobchody šetří čas i dopravní náklady odběratelům – velkoobchod je blíže než výrobce. Zásadní nevýhoda:...

Maloobchod

prodává zboží konečnému spotřebiteli. Základní typy maloobchodních jednotek: – specializované prodejny – nabízí určitý sortiment ve veliké hloubce (železářství, sklo a porcelán, elektro,…). např. firma s.r.o. KOLA ŠÍRER – prodejny se zbožím denní potřeby...

Mezi prodejní personál patří:

– prodavači v obchodech– obchodní cestující (= zaměstnanci, kteří objíždějí současné i potenciální zákazníky, zejména firmy)– dealeři (= smluvní partneři (nejsou zaměstnanci firmy). Pracují na základě smlouvy o zprostředkování podle obchodního zákoníku a mají...

e) Přímý marketing

e) Patří sem např.: – teleshopping – různé zásilkové katalogy (Quelle, Knižní klub,…) – elektronické obchodování prostřednictvím internetu (nejde jen o nákup zboží, ale také služeb – nákup nebo rezervace letenek, vstupenek, hotelů, on-line...