Ekonomika

Plánování hmotných investic má 2 stránky:

1. věcnou – tj. jaké stroje a zařízení pořídit, jaká má být jejich výrobní kapacita, kdo má být dodavatelem, apod.2. finanční – tj. z jakých zdrojů bude investice pořízena – z vlastních, na úvěr,...

Eko 19 – Investiční činnost podniku, technický rozvoj

Pojem IČRozhodování o investicích (tj. kolik, do čeho, kdy kde a jak investovat kapitál) patří k nejdůležitějším rozhodováním v podniku. Je to proto, že investice slouží řadu let, jsou zdrojem zisku, ale také „břemenem“,...

3. Doba splacení investice

3. doba splacení investice (stupeň likvidity investice) = doba, za které tržby z této investice pokryjí původní náklady na investici.U CP, tedy u finančních investic, se za likviditu považuje schopnost tohoto CP přeměnit se...

Faktory stojící proti většímu použití CK:

– CK zvyšuje zadluženost podniku  snižuje se finanční stabilita podniku– každý další dluh je dražší a je obtížnější jej získat, protože potenciální věřitelé se obávají o svůj kapitál v případě likvidace vysoce zadluženého...

To však nestačí; podnik musí mít …

To však nestačí; podnik musí mít dostatek peněžních prostředků k tomu, aby mohl včas zaplatit faktury za suroviny, energie, vyplatit mzdy, zaplatit sociální a zdravotní pojištění, daně, splácet půjčky apod. – to vše jsou...

Cash flow je zásadním kritériem …

Cash flow je zásadním kritériem veškerého finančního rozhodování. To se projevuje i v běžném finančním plánování, které se soustřeďuje právě na cash (zabývá se tím tzv. controlling) Schematické znázornění vzájemných návazností: Výkaz CASH FLOW...

2. Mimořádné financování

a) financování při zakládání podniku = zajištění peněz na: – nákup či pronájem pozemků, budov, strojů – nákup zásob materiálů nebo zboží a na výplaty mezd a to do doby, než začnou plynout peníze...

d) Financování při likvidaci podniku

Taktická a strategická finanční rozhodnutí – principiální rozdíly1. Taktická finanční rozhodnutí– obvykle vyžadují menší peněžní částky a nemění zásadně dosavadní činnost podniku– např. nákup nového stroje, inovace výrobku, pořízení větších zásob– chybné taktické rozhodnutí...

Eko 18 – Financování firmy

PojemChce-li podnikatel podnikat (tedy vyrábět a prodávat výrobky, nakupovat a prodávat zboží, poskytovat služby), musí si zajistit potřebné výrobní faktory (půda, kvalifikovaná pracovní síla a výrobní kapitál – podrobně v MO EKO 01) V...