Ekonomika

Rozpočet potřeby kapitálu ke krytí hmotného investičního majetku :

– budova 1.630.000,–Kč – stroje a zařízení prov. 890.000,–Kč ————————————————————————————- Celkem : 2.520.000,–Kč Potřeba kapitálu celkem : 2.520.000,- + 51.900,- = 2.571.900,–Kč Z celkového kapitálu tvoří : – vlastní kapitál podnikatele 1.630.000,–Kč – potřeba...

OKEČ – Systematická část

Živnost oční optik Ohlášení živnosti se řídí zákonem č.455/1991Sb.o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. O oprávnění v ČR žádá podnikatel na živnostenském úřadě v místě bydliště. Ohlašovací živnosti se dělí na volné, řemeslné...

IV. Zakladatelský rozpočet

Podnikatel využil pro podnikání vlastní nemovitost. Hodnota budovy podle soudního znalce byla stanovena na 1.630.000,–Kč. Zařízení dílny a prodejen činilo 890.000,–Kč. Pronájem prodejny na 1 rok včetně veškerých služeb /teplo, voda, el.energie, telef.atd./ činí...

OKEČ – Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Hlavním požadavkem statistické práce je existence systému, který umožňuje vhodně zpracovat široký rozsah statistických dat za účelem jejich prezentace a analýzy. Společným jazykem pro sběr dat i zveřejňování statistických přehledů jsou klasifikační systémy. Jednou...

III. Analýza a marketingový plán

Silné stránky : – využití vlastní nemovitosti k podnikání – dosažené vzdělání a 15-ti letá praxe v tomto oboru – autorizovaný prodej Slabé stránky : – nedostatek finančních prostředků na nákup brousících a optických...

II.Charakteristika společnosti

Předmět podnikání společnosti : Oční optika Podnikatel založil společnost s ručením omezeným – oční optiku. Přímo v centru města Karviná v Severomoravském kraji, ve vlastní rodinném domě, který byl vhodný pro zřízení takovéto živnosti....

I.Analýza výnosnosti založeného podniku

Úvod k analýze výnosnosti Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou. Finanční analýza se provádí několika způsoby, především se srovnávají absolutní údaje v čase, jako například sledování zisku, anebo se pomocí poměrových ukazatelů...

Kapitál

Kapitálové společnosti – rysy Minimální výše vlastního kapitálu: Dluhový kapitál(obligace…) Řízení vlastního kapitálu a dividend 20. Sledování a řízení provozního kapitálu podniku (working capital) Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) 8. Volný...

Hypoteční uvěry

Stavební hypoteční úvěr Druhy hypotečních úvěrů Výše hypotečního úvěru 10. Postupy hypotečního úvěrování • Skupiny hypotečních bank Správa hypotečního úvěru