Ekonomika

Hrubý národní produkt (HNP)

HNP = souhrn statků a služeb (vyjádřený v penězích) vytvořený za určité období (nejčastěji za 1rok) výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) ve vlastnictví občanů příslušné země a to bez ohledu na to, zda...

Čistý národní produkt

ČNP = HNP – amortizace (odpisy) věcného kapitálu Nominální a reálný národní produkt, meziroční srovnávání HDPUkazatele, jako HDP, HNP atd. je možné vyjádřit jen jako peněžní ukazatele => že vycházíme z existujících cen statků...

Podnikatelé

Snaží se naopak minimalizovat náklady, tedy i mzdové a obstát tak v konkurenčním boji. Požadují jen zam-ce s vhodnou kvalifikací a kladným vztahem k práci. Existence N je pro podnikatele přínosem – mohou si...

Eko 04 – Národní hospodářství

Hodnocení NH, magický čtyřúhelníkVýkonnost NH jako celku charakterizujeme veličinami, které se nazývají makroekonomické ukazatele (národohos.agregáty (NA). Magický čtyřúhelník graficky ukazuje, co všechno je třeba sledovat při hodnocení NH. velikost a tempo růstu celkového produktu...

Vyspělým sociálním společnostem není jedno, …

Vyspělým sociálním společnostem není jedno, že někteří její členové nemohou nezaviněně sehnat práci a dostávají se tak do sociální tísně  budují tzv. záchranné sociální systémy a poskytují nedobrovolně nezaměstnaným finanční pomoc.Financování sociálního systému...

Velkým problémem je omezená schopnost dříve …

Velkým problémem je omezená schopnost dříve nekvalifikovaných sil dosáhnout rekvalifikací vzdělání a dovednosti, které jsou na trhu práce firmami poptávány. 3. Cyklická NVzniká v závislosti na hospodářských cyklech – v krizi N roste, v...

2. Převis poptávky

Znamená, že firmy by nakoupily více práce, ale za tak nízkou mzdu je nemohou sehnat – k této situaci dochází tam, kde je reálná mzda nižší než rovnovážná. 3. Převis nabídkyZnamená, že lidé nabízí...

3. Krize = recese, deprese

Pokles nabídky i poptávky, poptávka dále prudce klesá firmy neprodávají, krachují. Ty, které přežijí propouští zaměstnance a snaží se snížit náklady na minimum, aby mohly maximálně snížit ceny. Také lidé, kteří mají práci, žijí...

Poptávka na trhu práce

Poptávku vytvářejí firmy, které na trhu poptávají pracovní sílu Nabídka na trhu práceNabídky vytvářejí lidé (domácnosti), kteří nabízí firmám svoji práci. poptávka firem nabídka pracovníkůcena práce (mzda) reálná mzda  RM rovnov. mzda (RM)...

Agregátní poptávka (AP)

AP = celková poptávka po všech statcích a službách ze strany domácností, firem, vlády, zahraničních subjektů (souhrn peň. hodnot všech poptávaných statků a služeb) Činitele ovlivňující velikost AP:– ceny nabízených statků a služeb– důchody...