Ekonomika

2. fce sociální

Instituce, které plní tuto fci zajišťují:– přerozdělovací procesy v eko – transfery obyvatelstvu (důchody,nemoc.a soc. dávky)– veřejné statky a služby – školství, zdravotnictví, dálnice,…– řeší nezaměstnanost a pohyb pracovních sil – aktivně: rekvalifikační programy,...

Nástroje HP

Pomocí nástrojů plní státní instituce své funkce.1. Právní systém, legislativní proces– zákony v ČR schvaluje Parlament, vyjadřuje se k nim prezident republiky– schválené zákony jsou zveřejňovány ve Sbírce zákonů– státní instituce podřízené vládě mají...

1.stát by neměl zasahovat do ekonomiky

historicky tomuto názoru odpovídá období kapitalismu 19. století, hospodářství reguloval tržní mechanismus zákona nabídky a poptávky – neviditelná ruka trhu. Principy prosazují od 70. let 20. stol. monetaristé. Představitelem je Milton Friedman. 2.stát by...

Cíle HP

– vysoká úroveň a dynamika produktu (vysoké roční tempo růstu HDP), – vysoká zaměstnanost a nízká nezaměstnanost (nízká průměrná roční míra nezam.), – stabilita cenové hladiny (nízká průměrná roční míra inflace), – vyrovnaná bilance...

Za běžných podmínek existuje trvalá …

Za běžných podmínek existuje trvalá tendence ke znehodnocování peněz – k inflaci. Ta se projevuje růstem cenové hladiny, tedy růstem cen statků a služeb.Jen zcela výjimečně a krátkodobě dochází k opačnému jevu, deflaci, tedy...

Míra inflace

Míra inflace Míra inflace se měří pomocí NA, kterým je míra inflace. cenová hladina (t) – cenová hladina (t – 1)míra inflace = * 100% kde: t je určité období (měsíc, rok,…) cenová hladina...

2. Inflace pádivá – dvouciferná

– lidé přestávají věřit domácí měně– preferují cizí měny nebo jiné trvalé hodnoty (zlato, nemovitosti)– chod e-ky je narušen, výkonnost e-ky klesá 3. Hyperinflace – trojciferná a větší– ceny se zvyšují tak rychle, že...

Potenciální a skutečný hrubý domácí produkt

Skutečný HDP je skutečně dosažený HDP Potenciální HDPje teoreticky dosažitelný HDP, jakého lze dosáhnout při 100%ním využití zdrojů (práce, přírodní zdroje, kapitál). Hospodářství dosahuje potenciálního HDP, pokud se pohybuje na hranici svých produkčních možností....

2. statky a služby, které prošly nelegálním trhem

jde o tzv. šedou a černou ekonomiku (do šedé ekonomiky patří především úplatky a melouchaření – tedy nezdaněná práce a příjmy, do černé ekonomiky zařadíme příjmy z hospodářské trestné činnosti, krádeží, nelegálních hazardních her,...

– hodnota peněz a jejich znehodnocení …

– hodnota peněz a jejich znehodnocení souvisí i se zahraničním obchodem– zahran. obch. souvisí s HDP, protože část statků můžeme realizovat do zahraničí a naopak dovezené statky nemůžeme započítat.– velikost HDP souvisí také s...