Ekonomika

c) pokladniční poukázky

jde o státní pokladniční poukázky, tedy CP, které emituje státní instituce – velmi často ministerstvo financí. Používají se k vyrovnání krátkodobých schodků státního rozpočtu. Nominální hodnota 1 pokladniční poukázky bývá 1 milion Kč, objem...

2) krátkodobé CP:

CP peněžního trhu zachycují vztah dlužnický – majitel CP je v postavení věřitele a ten, kdo CP vystavil, je dlužník.CP peněžního trhu nepodléhají schválení Ministerstva financí. a) depozitní certifikáty (vkladové listy, vkladové certifikáty)DC vystavuje...

Použití směnek se řídí Zákonem směnečným a šekovým.

Jednou z mnoha výhod směnek je kromě např. obchodovatelnosti směnky snadná vymahatelnost směnečného dluhu – pokud dlužník včas nezaplatí, může se majitel směnky domáhat u krajského obchod. soudu vydání tzv. směnečného platebního rozkazu.Při obchodování...

Jde o situaci, kdy výstavcem …

Jde o situaci, kdy výstavcem směnky je dlužník, který přikazuje 3. osobě, tzv. směnečníkovi, aby uhradil dlužnou částku věřiteli. Směnečník musí samozřejmě s takovou směnkou souhlasit – musí směnku akceptovat, a to svým podpisem...

7. Služby spojené s přípravou emise …

7. Služby spojené s přípravou emise cenných papírů a jejich umístěním na trhu (= prodejem) – jen pro velké klienty. Eko 13 – Finanční trhZákladní podmínkou existence fungující e-ky je fungující tok peněz.Peníze mohou...

Střetem nabídky peněz a poptávky po …

Střetem nabídky peněz a poptávky po penězích se utváří cena peněz (jako u každého jiného zboží). Cena peněz je např: – výše úroku– tržní cena cenných papírů– kurzy deviz, apod. Struktura FT1. peněžní trh...

3. trh drahých kovů

je pro nás jen doplňkovým trhem, protože prostřednictvím drahých kovů probíhá jen min. finan. transakcí (nejdůležitější institucí je burza drahých kovů v Londýně. 4. devizový trh tento trh je založen na nabídce a poptávce...

2. Podnikatelský záměr

= nač si podnikatel bere úvěr, návratnost této investice 3. Likviditu = schopnost přeměny žadatelova majetku na peníze (pro nejhorší případ, kdy by se úvěr splácel prodejem majetku dlužníka). Většinou KBanka požaduje navíc k...

V případě závažných nedostatků je KBanka …

V případě závažných nedostatků je KBanka oprávněna žádat jednorázové splacení úvěru nebo může realizovat své zástavní právo – může tedy prodat podnikateli nemovitost, stroje,…(podle toho, čím ručil) a z utržených peněz uhradit úvěr. Další...

– Základní členění platebních karet:

– debetní platební karty – účet nelze čerpat „do mínusu“ – kreditní platební karty – jde o úvěrovou kartu s povoleným revolvingovým úvěrem do sjednaného limitu (velmi vysoké úroky!)– S některými kartami jsou spojené...