Ekonomika

Předpokladem pro opakované čerpání …

Předpokladem pro opakované čerpání úvěru je splacení předchozího úvěru.– lombardní úvěr = úvěr jištěný zástavou movité věci (např. cennými papíry, šperky, auty, stroji…) 1. Střednědobé a dlouhodobé úvěry (= se splatností od 1 do...

Eko 12 – Komerční (obchodní ) banky

Postavení komerčních bank, základní cílKBanky jsou klasickými podnikatelskými subjekty – právní forma všech KBank je a.s.Jejich základním cílem je tedy dosažení a maximalizace zisku. Zisk KBank je dán:1. Úrokovým rozpětím = přijaté úroky z...

Vklady lze rozlišit podle různých hledisek, např.:

1. Termínové hledisko– Netermínované hledisko (tzv. vklady na viděnou) Klient může svůj vklad kdykoli vybrat  tento vklad je úročen velmi nízkým %. Patří sem běžné podnikatelské účty, sporožira občanů,… – Termínované vklady a)...

Pokud DS roste snižuje se zájem KBank o půjčky …

Pokud DS roste snižuje se zájem KBank o půjčky poskytované ČNBankou – je to z toho důvodu, že Kbanky jsou ziskově orientované firmy a zdrojem jejich zisku je v převážné míře úrokové rozpětí (rozdíl...

3. Operace na volném trhu

Tyto operace provádí ČNB tak, že nakupuje nebo prodává cenné papíry, nejčastěji vládní (= státní) obligace (= dluhopisy) a to jednotlivcům, firmám nebo KBankám. Pro státní dluhopisy je typické, že bývají emitovány v ohromných...

Typy monetární (peněžní) politiky

ČNB může v zásadě provádět 2 typy monetární politiky 1. Expanzivní monetární politika (politika „levných peněz“)Tato politika vede ke zvyšování nabídky peněz (objem peněz v ekonomice roste)Vhodné nástroje: – snižování DS – nákup státních...

– kontroluje a udržuje stav oběživa …

– kontroluje a udržuje stav oběživa v peněžním oběhu = emituje (vydává) nové peníze a opotřebované nebo neplatné stahuje z oběhu– poskytuje KBankám úvěry a naopak ukládá jejich peníze = plní fci „banky bank“–...

Základní nástroje ČNB

1. Povinné minimální rezervyKBanky většinu vkladů poskytují jako úvěry – pouze část udržují ve formě rezerv. ČNB předepisuje KBankám určité % z vkladů, které si musí u ní uložit jako PMR. Tyto peníze jsou...

b) síť specializovaných komerčních bank –

b) síť specializovaných komerčních bank – specializují se na určitý bankovní produkt, – hypoteční banky (Českomoravská hypoteční banka,a.s.,…)– stavební spořitelny (Wüstenrot, stavební spořitelna,a.s.,…) Komerční banky jsou klasické podnikatelské subjekty, jejich právní forma je vždy...