Ekonomika

Zisk firmy

• z = TR – TC• z = (AR – AC)*Q Rovnováha firmy• MR = MC V podmínkách dokonalé konkurence• poptávka po výrobcích jedné firmy je dokonale elastická V podmínkách dokonalé konkurence● celkové příjmy...

Reakce firmy na změnu ceny

• MC = P Křivka nabídky firmy Bod uzavření firmy• pokud cena klesá – TR < TC• firma bude krátkodobě vyrábět až do bodu, kdy TR = VC• jsou-li TR < VC firma výrobu...

Bod zvratu

• v dlouhém období musí platit TR = TC čili P = AC Pokud je odvětví ziskové • přiláká to konkurenci ke vstupu do odvětví• dojde ke snížení ceny Posun křivky nabídky • změna...

Odvození nákladové křivky v dlouhém období

● izokosta – linie stejných celkových nákladů Odvození nákladové křivky v dlouhém období● nákladové optimum firmy Odvození nákladové křivkyv dlouhém období• různé úrovně celkových nákladů Křivka celkových nákladů v dlouhém období křivka je determinována...

Agregátní poptávka

• je součtem tržních poptávek na všech dílčích trzích Chování výrobce na trhu výrobků a služeb Náklady firmy• utopené náklady• náklady obětované příležitosti• krátké období• dlouhé období Produkční funkce• maximální objem produkce, který je...

• celkové náklady (TC):

 fixní náklady (TFC) variabilní náklady (TVC) Velikost nákladů Průměrné a mezní N• průměrné náklady (AC) – náklady na jednotku produkce ● mezní náklady (MC) – náklady na rozšíření výroby o jednotku Průměrné a...

Tržní subjekty

NEOKLASICKÁ EKONOMIE – CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU VÝROBKŮ A SLUŽEB A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Křivka poptávky Důchodový a substituční efekt• pohyb po křivce poptávky• růst ceny zboží X zapříčiní: snížení reálného důchodu (tzv. důchodový efekt)...

Cenová elasticita poptávky

• poměr procentních změn v objemu poptávaného množství k procentním změnám cen• koeficient cenové elasticity poptávky Cenová elasticita poptávky• Neelastická poptávka EDP < 1• Elastická poptávka EDP > 1• Jednotkově elastická EDP = 1...

bližší specifikace

• dobrovolná směna• směnná hodnota:  poměr směny jednotlivých druhu zboží• cena  směnná hodnota vyjádřena v penězích Funkce ceny• informační• motivační• alokační Typy trhů• místní / národní / mezinárodní• dílčí / agregátní• produktů...

– omezenost

• náklady obětované příležitosti• tři základní ekonomické otázky: Co produkovat? Jak produkovat? Pro koho produkovat? Pozitivní x normativní analýza• pozitivní ek. analýza: hledá objektivní zákonitosti fungování ekonomické reality• normativní ek. analýza: vychází z pozitivních...