Ekonomika

Výrobní možnosti

bližší specifikace• produkce (výroba) proces přeměny výrobních faktorů v ekonomické statky (zboží a služby) Výrobní faktory• práce• půda (přírodní zdroje)• kapitál (výsledky výroby sloužící k další výrobě)• podnikavost• technologieVýnosy z rozsahu• rostoucí• klesající• konstantní...

Neoklasická škola

• A. Marshall, A.C. Pigou, V. Pareto• zkoumání ekonomické rovnováhy• statický pohled Rakouská škola• C. Menger, E. Böhm-Bawerk, L. Mises, F. A. Hayek• teorie kapitálu a úroků• zkoumání spontaneity trhu• individuální svoboda• J. A....

Neoklasická syntéza

• J. R. Hicks, F. Modigliani, P. A. Samuelson• syntéza keynesiánství a neoklasiky Další školy a směry• Chicagska škola (M. Friedman)• Škola racionálních očekávání• Noví keynesiánci• Škola strany nabídky• Škola veřejné volby• Škola vlastnických...

Mikroekonomie

se zabývá chování jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak fundaci i pro makroekonomické vztahy a agregátní veličiny Metodologický individualismus jako základ ekonomiese zabývá chováním jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak...

• v celých dějinách ekonomie lze rozeznat:

 matematickou větev společenskou větev Merkantilisté• 16. a 17. století• národní bohatství ztotožněno s drahými kovy• zahraniční obchod chápán jako „hra s nulovým součtem“ • prosazování politiky aktivní platební bilance Fyziokraté• Francie 18. století•...

Klasická škola (1776 – 1871)

• Adam Smith Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776) ucelený systém politické ekonomie ekonomický liberalismus národní bohatství – souhrn individuálních hospodářství hnací silou sledování vlastního zájmu koncepce „neviditelné ruky“ – spontánní řád...

MIKROEKONOMIE –

MIKROEKONOMIE – CÍL ZKOUMÁNÍ, VZTAH K MAKROEKONOMII A MANAŽERSKÉ EKONOMICE Ekonomie• Věda (?) pojednávající o hospodářském chování člověka a tržním procesu• Řadí se ke společenským disciplínám• Není jednotná teorie, ale několik proudů• Hlavní učebnicový...

Z obou vztahů (mezní výnos faktoru …

Z obou vztahů (mezní výnos faktoru kapitálu při konstantním vstupu práce a mezní výnos faktoru práce při konstantním vstupu kapitálu) je zřejmé, že jestliže produkční funkce má konstantní nebo klesající výnos, pak β –...

Přitom předpokládáme, že cena …

Přitom předpokládáme, že cena práce i cena kapitálu zahrnuje jak explicitní, tak i implicitní náklady. Produkční funkce firmy je ve tvaru izokvant, které jsou konvexní k počátku. Za těchto předpokladů minimalizace nákladů pro každou...