Ekonomika

Problém vykradače bytů, …

Problém vykradače bytů, který má averzi km riziku.Důchod z krádeže M(+), pravděpodobná úspěšnost je 0,9Důchod ve vězení M(-), pravděpodobnost 0,1.Čestný důchod (bez krádeže) M(č). U u(M(+)) E(u) u(č) u(M(-)) 0 M(-) M(č) E(M) M(+)...

Ad a) Předpokládejme, …

Ad a) Předpokládejme, že máme současný důchod 15 000 a máme se rozhodnout, zda máme přijmout novou práci, která je ovšem riziková, neboť v lepším případě získáme 30 tisíc, ale v horším pouze 10...

Σ (u) = 1/2 u (10 000) + 1/2 u(30 000) =

Σ (u) = 1/2 u (10 000) + 1/2 u(30 000) = 0,5 x 10 + 0,5 x 18 = 14 Tj. při stejné pravděpodobnosti obou možných výsledků nová práce bude preferována před původní....

Odvození funkce užitku

Předpokládejme, že si máme vybrat mezi 2 částečnými úvazky, od nichž očekáváme stejný důchod ve výši 1500 Kč:1.zaměstnání: dealerství – náš příjem bude závist na tom, kolik zboží prodáme.2.zaměstnání: fixni mzda. U každého zaměstnání...

Odchylky od očekávaných důchodů:

Možný výsledek 1 Možný výsledek 2 Důchod Odchylka Důchod OdchylkaDealerství 1000 500 2000 500Fixní mzda 1510 10 510 990 U dealerství je průměrná odchylka rovna 0,5 . 500 + 0,5 . 500 = 500U...

Průměrný rozptyl pro dealerství …

Průměrný rozptyl pro dealerství bude 0,5 .250 000 + 0,5 . 250 000 = 250 000.Průměrný rozptyl pro fixní mzdu bude 0,99 . 10 + 0,01 . 980 100 = 9 900. Odpovídající hodnoty...

Označme U (Xi ) užitek …

Označme U (Xi ) užitek události (výsledku) Xi Očekávaný užitek nEU (X) =  U (Xi ) i . i=1Tj. kriteriem rozhodování je očekávaný užitek, který závisí jak na pravděpodobnosti jednotlivých událostí, tak i...

MIKROEKONOMIE 2 – 4.přednáška

Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika (viz (viz Soukupová a kol. Mikroekonomie str.113 – 146). Nejistota – neznáme procesy, které podmiňují určité události – ekonomické procesy jsou určeny náhodně (počasí, světová konjunktura, nehoda, objevy, politika...

Křížové poptávkové funkce:

x* = 9,5 +( py / 10) y* = 4,5 + ( px / 20 ). Elasticity individuálních poptávkových funkcí Měříme-li elasticitu pro diskrétní změnu ceny a změnu objemu poptávaného statku používáme obloukovou míru...